1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

CNV

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (3)

SEN Platform

District 7, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (359)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (247)

Global CyberSoft

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (59)

NTQ Solution

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (18)

Inspectorio

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (15)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (66)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (53)

Renesas Design Vietnam

7, Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (18)

CSC Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (39)

EGD Group

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (19)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (54)

User Experience Researchers

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (14)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Australia

 Rờ víu (44)

GEEK UP

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (5)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (28)

Ominext

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (28)

CO-WELL ASIA

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing301-500Japan

 Rờ víu (28)