1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (58)

VinID (Member of VinGroup)

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (28)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (48)

Inspectorio

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (19)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (388)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (28)

Vinashore

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 France

 Rờ víu (2)

Asoview Vietnam

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (6)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (70)

EdgeWorks

Binh Thanh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Germany

 Rờ víu (30)

Officience

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing151-300France

 Rờ víu (3)

Wirecard (Vietnam)

District 10, Ho Chi MinhProduct1-50Germany

 Rờ víu (1)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

District 5, Ho Chi MinhProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (2)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (76)

AtMAN VINA, INC.

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Republic of Korea

 Rờ víu (2)

KDDI Vietnam

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (2)

Seldat Inc

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (31)

Outsourceit International Vietnam

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Norway

 Rờ víu (2)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (68)

Giao Hàng Nhanh (GHN)

District 11, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (4)