1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (348)

LINE Corp

Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (11)

California Fitness And Yoga Centers

District 5, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

GEEK UP

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (6)

User Experience Researchers

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (16)

Global CyberSoft

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (59)

Zalo

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (10)

VeXeRe

Tan Phu, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (55)

East Agile

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing51-150United States

 Rờ víu (36)

Lozi

District 10, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (6)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (26)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (70)

VietIS

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (16)

Renesas Design Vietnam

7, Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (18)

TECH GUYS VIỆT NAM

District 10, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (5)

NTQ Solution

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (19)

Netcompany

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Denmark

 Rờ víu (29)

CMC Global

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (12)

Evolable Asia

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Japan

 Rờ víu (110)