1. Loa loa! Admin mới thêm 1 loạt công ty và update hình logo không hiển thị!
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (120)

Vulcan Labs

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

VietUnion (Payoo)

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (1)

Pentalog Vietnam

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing51-150France

 Rờ víu (3)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (40)

Viet Game Publisher (VGP JSC)

Cau Giay, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (3)

Kootoro Việt Nam

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (10)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (16)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (238)

Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (2)

CodeLink

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (4)

Xvolve

Dong Da, Ha NoiProduct1-50United States

 Rờ víu (1)

HOIIO

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (6)

Tima Group

Thanh Xuan, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (1)

OnSolve

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (22)

ArrowHiTech

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (3)

NEXTOP CO.,LTD

Cau Giay, Ha NoiProduct51-150Japan

 Rờ víu (1)

Humax Vietnam

Nam Tu Liem, Ha NoiProduct51-150Republic of Korea

 Rờ víu (5)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (21)

Kiu Vietnam

Tay Ho, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)