1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (409)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (79)

ubitec

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (8)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (50)

EdgeWorks

Binh Thanh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Germany

 Rờ víu (33)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (68)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (51)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (40)

S3 Corporation (S3 Corp.)

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (23)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (50)

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (35)

VNPAY

Dong Da, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (6)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (82)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (7)

Sendo.vn

District 7, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (19)

CMC Global

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (11)

Sajbernet

Tan Binh, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (3)

Citynow

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (25)

Lecle Vietnam

District 7, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Republic of Korea

 Rờ víu (1)