1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

AXON

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (16)

Fram

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Sweden

 Rờ víu (27)

Global CyberSoft

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (52)

Floware

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (1)

Codebox Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (270)

VinID (Member of VinGroup)

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (13)

Zalo

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (4)

Guidant Financial

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (2)

Infinity Blockchain Labs

Tan Binh, Ho Chi Minh Labs R&D 60+ Japan

 Rờ víu (14)

Vacs Technology

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Japan

 Rờ víu (1)

EdgeWorks

Binh Thanh, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Germany

 Rờ víu (18)

OnSolve

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (26)

Mageplaza

Ha Noi, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (26)

ITSOL

Cau Giay, Ha Noi Product 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (28)

DFO Global Performance Commerce

District 12, Ho Chi MinhProduct301-500Canada

 Rờ víu (8)

HDWEBSOFT

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (13)

CSC Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (30)

gumi Vietnam

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (15)