1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Inspectorio

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (17)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (36)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (66)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (46)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (370)

iDealogic

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Netherlands

 Rờ víu (5)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (74)

JP S3 Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct151-300Japan

 Rờ víu (1)

GEM Corporation

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (10)

Deliveree On-Demand Logistics

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (16)

Gameloft

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (44)

CS-Solution

Cau Giay, Ha Noi Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

IPCOIN

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

StageIT

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Singapore

 Rờ víu (1)

ITviec

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (16)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank

Hoan Kiem, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (5)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Australia

 Rờ víu (45)

Asoview Vietnam

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (5)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (68)

VeXeRe

Tan Phu, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)