1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (140)

Global CyberSoft

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (46)

GrabTaxi

10, Ho Chi Minh Product 300+ Malaysia

 Rờ víu (15)

Thao Chuong Company

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (5)

ORO Vietnam

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (2)

Lush Era Vietnam

Nam Tu Liem, Ha NoiProduct1-50Japan

 Rờ víu (6)

FunTap

Nam Tu Liem, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (2)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (252)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (25)

Vision Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (4)

Mulodo

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (10)

BaP

Hai Chau, Da NangOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (8)

Vietsoftware International JSC

Cau Giay, Ha Noi Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (11)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (3)

Famtech Vietnam

Thanh Xuan, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Kootoro Việt Nam

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (16)

Gameloft

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (32)

Amaris

District 10, Ho Chi MinhProduct1000+Switzerland

 Rờ víu (15)

iSTS

Thanh Xuan, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Fetch Technology Vietnam

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)