1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

User Experience Researchers

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (10)

VietIS

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (16)

TTEK GLOBAL

District 7, Ho Chi MinhProduct1-50Canada

 Rờ víu (4)

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Germany

 Rờ víu (41)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (51)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (5)

TECH GUYS VIỆT NAM

District 10, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (3)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (71)

FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (33)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (14)

Zalo

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (9)

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300United States

 Rờ víu (9)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (68)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (69)

Seldat Inc

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (33)

Niteco Vietnam Co., Ltd

Dong Da, Ha NoiOutsourcing151-300Sweden

 Rờ víu (24)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (56)

Inspectorio

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (17)

JV-IT

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (14)

GEEK UP

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (6)