1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (39)

AXON

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (29)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (471)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (90)

Netpower Vietnam

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct1-50Norway

 Rờ víu (5)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (100)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (56)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (99)

Aleph Vietnam

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (10)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (85)

Launch Deck

District 4, Ho Chi MinhOutsourcing51-150United States

 Rờ víu (2)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (82)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (70)

Yojee

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (1)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Australia

 Rờ víu (46)

Edmicro

Nam Tu Liem, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

QUOINE

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Japan

 Rờ víu (103)

Seatech

Thanh Xuan, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (2)

Kyanon Digital

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Singapore

 Rờ víu (16)

Newstead Technologies Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh Product 51-150 Singapore

 Rờ víu (3)