1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Fram

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Sweden

 Rờ víu (31)

Shopback

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct151-300Singapore

 Rờ víu (13)

WeFit

Thanh Xuan, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (1)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (48)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (232)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (45)

Zinza Technology

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (3)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (300)

Terralogic

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing151-300United States

 Rờ víu (24)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (44)

BaP

Hai Chau, Da NangOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (11)

ITviec

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (15)

Mega Blocks

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Singapore

 Rờ víu (4)

MISFIT

District 4, Ho Chi Minh Product 151-300 United States

 Rờ víu (12)

IMLINK VIETNAM

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (10)

Vmodev Hà Nội

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (3)

Septeni Technology

Cau Giay, Ha NoiProduct51-150Japan

 Rờ víu (10)

RELIPA SOFTWARE

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (7)

Renesas Design Vietnam

7, Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (16)