1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (469)

QUOINE

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Japan

 Rờ víu (102)

SEN Platform

District 7, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (82)

NVG Technology

District 10, Ho Chi MinhProduct51-150Switzerland

 Rờ víu (10)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (64)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (94)

Trusting Social

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (23)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (53)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (96)

Evolable Asia

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Japan

 Rờ víu (108)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (85)

Bigin

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (69)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (20)

Line Technology Vietnam

Dong Da, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (2)

Aleph Vietnam

District 3, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (8)

Infinity Blockchain Labs

Tan Binh, Ho Chi Minh Labs R&D 60+ Japan

 Rờ víu (21)

Orange Logic

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (14)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (87)