1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Yojee

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (4)

Netcompany

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Denmark

 Rờ víu (26)

Gotadi

District 3, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (32)

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (27)

Shinkawa Vietnam

District 12, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (51)

PIXTA Vietnam

Cau Giay, Ha NoiProduct1-50Japan

 Rờ víu (5)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (85)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (329)

HongLeong Bank

District 3, Ho Chi Minh Product 300+ Malaysia

 Rờ víu (1)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (21)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (55)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (245)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (32)

Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (8)

Gameloft

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (44)

GEM Corporation

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (9)

TECH GUYS VIỆT NAM

District 10, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (5)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (16)

Lazada Tech Hub

District 1, Ho Chi Minh Product 300+ Germany

 Rờ víu (9)

FE Credit

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (6)