1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

PlayFury

District 5, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (7)

S3 Corporation (S3 Corp.)

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (20)

Employment Hero

District 5, Ho Chi MinhProduct51-150Australia

 Rờ víu (5)

IMLINK VIETNAM

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (11)

User Experience Researchers

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (41)

GeoTech

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (2)

LOGIVAN

Ba Dinh, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (376)

GiMASYS

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (3)

Shinkawa Vietnam

District 12, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (52)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (51)

Asoview Vietnam

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (5)

Contemi Vietnam

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Norway

 Rờ víu (5)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (75)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank

Hoan Kiem, Ha NoiProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (5)

GrabTaxi

10, Ho Chi Minh Product 300+ Malaysia

 Rờ víu (21)

One Health

Go Vap, Ho Chi MinhProduct151-300Viet Nam

 Rờ víu (6)

KMS Technology

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (68)

FuelCloud

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (3)

NOVAON ADS

Cau Giay, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (1)