1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (53)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (51)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (407)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (86)

Asoview Vietnam

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (10)

CSC Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (40)

KPMG Limited

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (14)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (53)

DFO Global Performance Commerce

District 12, Ho Chi MinhProduct301-500Canada

 Rờ víu (14)

Ventuso

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50United States

 Rờ víu (1)

Framgia

Nam Tu Liem, Ha Noi Product 300+ Japan

 Rờ víu (38)

Codix

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (6)

GMO-Z.com RUNSYSTEM

Dong Da, Ha NoiOutsourcing301-500Japan

 Rờ víu (29)

Teko Vietnam

Dong Da, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (5)

FORIX

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 United States

 Rờ víu (5)

Vietnam Autech

Thanh Tri, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (33)

Wirecard (Vietnam)

District 10, Ho Chi MinhProduct1-50Germany

 Rờ víu (1)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (83)

GrabTaxi

10, Ho Chi Minh Product 300+ Malaysia

 Rờ víu (22)

Zigvy

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (13)