1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (63)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (61)

Adnovum Việt Nam

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 50+ Switzerland

 Rờ víu (12)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (88)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (91)

Spiraledge

Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (5)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (456)

KPMG Limited

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (18)

Pacific Technology

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)

BE Solutions

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)

AtMAN VINA, INC.

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Republic of Korea

 Rờ víu (2)

User Experience Researchers

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (50)

GrabTaxi

10, Ho Chi Minh Product 300+ Malaysia

 Rờ víu (24)

Vietnam International Bank (VIB)

Hoan Kiem, Ha NoiProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (4)

NOVAON ADS

Cau Giay, Ha Noi Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (1)

30Shine

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (4)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (260)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (83)

ITviec

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (16)

NVG Technology

District 10, Ho Chi MinhProduct51-150Switzerland

 Rờ víu (9)