1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Grab (Vietnam) Ltd.

District 7, Ho Chi MinhProduct501-1000Malaysia

 Rờ víu (3)

SNA Global

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Republic of Korea

 Rờ víu (3)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (273)

CSC Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Viet Nam

 Rờ víu (30)

GotIt!

Tay Ho, Ha NoiProduct1-50United States

 Rờ víu (7)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (29)

VinID (Member of VinGroup)

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (15)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (180)

FPT Telecom

Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (11)

Renesas Design Vietnam

7, Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (15)

YouNet

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (12)

Evolable Asia

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Japan

 Rờ víu (89)

CO-WELL ASIA

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing301-500Japan

 Rờ víu (27)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (42)

A.N.Lab

Cau Giay, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (5)

Absolute Software Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Canada

 Rờ víu (8)

ubitec

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (4)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (63)

The App Team

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Australia

 Rờ víu (2)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (44)