1. Loa loa! Admin mới thêm 1 loạt công ty và update hình logo không hiển thị!
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Vinova

Go Vap, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Singapore

 Rờ víu (22)

Qsoft Việt Nam

Cau Giay, Ha Noi Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (21)

Unicorn Vietnam

Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (6)

Humax Vietnam

Nam Tu Liem, Ha NoiProduct51-150Republic of Korea

 Rờ víu (3)

YouNet

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (5)

8Bit Rockstars

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 151-300 Germany

 Rờ víu (6)

Fetch Technology Vietnam

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Transcosmos Technologic Arts

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (35)

HOPEE Vietnam CO., LTD

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (41)

LogiGear Vietnam

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United States

 Rờ víu (6)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (10)

AIOZ

District 7, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (1)

ADVN

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Singapore

 Rờ víu (2)

Cinqsmile

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (1)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (226)

FUJINET SYSTEMS JSC

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (3)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (88)

OnSolve

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (18)

CMC Global

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (1)