1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

CMC Global

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (7)

Fitech

Dong Da, Ha NoiProduct51-150Singapore

 Rờ víu (5)

Autonomous

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (32)

VNG Corporation

Ho Chi MinhProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (50)

HICAS

Cau Giay, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Zalo

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (6)

Grab (Vietnam) Ltd.

District 7, Ho Chi MinhProduct501-1000Malaysia

 Rờ víu (4)

KPMG Limited

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (7)

Công Ty TNHH Pixelz

Ha Noi Outsourcing 51-150 Denmark

 Rờ víu (2)

Ateam Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh Product 151-300 Japan

 Rờ víu (6)

Episerver

Dong Da, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (5)

MISFIT

District 4, Ho Chi Minh Product 151-300 United States

 Rờ víu (11)

VinID (Member of VinGroup)

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (19)

Hivelabvina

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing1-50Republic of Korea

 Rờ víu (1)

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Germany

 Rờ víu (32)

Waverley Software

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing1-50United States

 Rờ víu (2)

Giao Hàng Nhanh (GHN)

District 11, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (2)

Terralogic

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing151-300United States

 Rờ víu (21)

Velacorp

Thanh Xuan, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (3)

LINE Corp

Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (10)