1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (57)

KPMG Limited

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (15)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (70)

Orange Logic

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (13)

LINE Corp

Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (16)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Australia

 Rờ víu (45)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (19)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (445)

iDealogic

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Netherlands

 Rờ víu (8)

Cybozu

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 11-50 Japan

 Rờ víu (13)

LOGIVAN

Ba Dinh, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (6)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (51)

GMO-Z.com RUNSYSTEM

Dong Da, Ha NoiOutsourcing301-500Japan

 Rờ víu (29)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (88)

Gameloft

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500France

 Rờ víu (43)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (258)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (51)

Vmodev Hà Nội

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)

Vinova

Go Vap, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Singapore

 Rờ víu (36)

Vietnam Autech

Thanh Tri, Ha Noi Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (34)