1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
205
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Bạn HR gì ơi, vào AMA nói thẳng cũng được hả??? Vậy trong AMA bạn có hỏi sao tamsudev lại sôi động như vầy chưa? Hay bạn cũng sợ bị ghét, bị trù dập như ai. Nếu thực sự muốn nghe feedback thật sự và thật lòng thì đưa một cái link góp ý anonymous lên.