1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
205
  • Anonymous  mạo danh  ( cây thông lôel )  với tư cách là: thần gió
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lúc mà nhận lương tháng 13 thì có anh em nào cục súk nghĩ đến việc lên tamsudev chửi búa xua không ra dáng người không? ;;) hay là lại chả thả tim thả tọt trên #general ra cái vẻ thank u công ty lắm? :)) vô liêm sỉ.