1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
205
  • Anonymous  mạo danh  ( Kristopher )  với tư cách là: the discoverer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Kristopher Columbus (1451–1506) was an Italian explorer, colonizer, and navigator. He is remembered as the principal European discoverer of the Americas and he helped bring the Americas to the forefront of the western consciousness. His discoveries and travels laid the framework for the later European colonisation of Latin and North America.