1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
205
  • Anonymous  mạo danh  ( tadashi )  với tư cách là: the fashion designer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tadashi Shoji is an American-based Japanese fashion designer known for his evening wear and bridal collections, and his red-carpet fashion. The Tadashi Shoji brand is carried in over 700 major department and specialty stores worldwide, with signature boutiques in the United States, Indonesia, and the Middle East. The company operates offices in Los Angeles and Shanghai, as well as showrooms in New York City, Tokyo, and Osaka.