1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
205
  • Anonymous  mạo danh  ( CR7 )  với tư cách là: Ko còn chỗ đứng
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lao lạy tụi mày, tụi mày comment ngắn ngắn thôi để tao đọc với. Mịa mới có mấy tiếng thành mịa nó người tối cổ rồi. Mà chúng mày lắm thời gian thế, tao đọc thôi mà còn éo có thời gian mà tụi mày ngồi viết comment chắc cả tiếng quá. Viết xúc tích thôi.