1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
191
  • Anonymous  mạo danh  ( Người đọc rì viu )  với tư cách là: N/A
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Chả cần biết linhlt là ai nhưng đọc comment của các thanh niên đàn ông trong này mà thấy sợ thật. Đến phụ nữ cũng còn bái phục khả năng bịa đặt ghê tởm của những thằng có muốn mượn váy để mặc cũng éo ai cho.