1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
207
  • Anonymous  mạo danh  ( saito )  với tư cách là: dept head
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mình có tật nhớ người rất lâu. Hầu như chẳng quên ai cả. Có những người còn nhớ rất rõ. May mắn cho mình là những người mình gặp ở thời điểm nào mình sẽ để họ ở thời điểm đó. Mọi điều mình nói về họ đều chỉ là những câu chuyện vui-buồn đã thành kỷ niệm mà đôi khi mình ước mình không nhớ lại thì tốt hơn.