1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi
Product
11-50
16
  • Anonymous  mạo danh  ( Mai Anh Bảo )  với tư cách là: Developer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty trẻ năng động, thời gian được cái thoải mái tự giác là chính, phù hợp cho những dev thích tự lập, biết việc. OT cũng tùy dự án nhưng tiền OT trả đàng hoàng và đúng policy ngày lễ 200%.