1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi
Product
11-50
16
  • Anonymous  mạo danh  ( Phít )  với tư cách là: Đứng ngoài cửa
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Bạn tao làm ở đây, trước đây nghe nói tháng đéo nào cũng chậm lương, cuối tháng luôn tìm cách để trừ lương. Người giỏi đéo có, người khá khá thì nghỉ hết. Công ty bánh vẽ là giỏi. Chốt lại là công ty như lồn