1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi
Product
11-50
16
  • Anonymous  mạo danh  ( Tập Code )  với tư cách là: Dev Hịn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty đéo bao giờ thanh toán lương cho freelancer luôn. Mới đầu thì vỗ về có trả ít lức mới bắt đầu về sau thì kêu đủ lý do nào là mình làm thối nên khách đéo trả abc xyz để ko trả mình tiền. Thôi tôi tặng lại các bạn để cố àm làm người tử tế.