1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi
Product
11-50
16
  • Anonymous  mạo danh  ( Khẩu Súng )  với tư cách là: Mon men
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty này như kiểu đi tuyển hộ cho mấy cty nước ngoài ấy. Kêu đi onsite các kiểu mà tiên sư bắt đi phỏng vấn cả bên đối tác, tức là nếu bạn phỏng vấn sịt bên kia thì coi như bạn cũng tạch luôn. Khác chó gì đi tuyển hộ mà khi về có khi nó cũng đuổi :))