1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu DEK Technologies

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
126
  • Anonymous  mạo danh  ( coder )  với tư cách là: developer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    đúng là ĐÉO technologies, vào 6 tháng rồi mà làm toàn chỉnh sửa document. Chán quá giờ muốn nghĩ, ở thêm nữa thì cái nghề coder tạch là cái chắc.