1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu East Agile

District 10, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
120
  • Anonymous  mạo danh  ( mobile dev )  với tư cách là: lay off
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty không có gì để chê ngoài thằng sêp Canada điếm thúi. Dự án kết thúc, không tìm được dự án mobile cho nhân viên nên quyết định sa thải 40 người nhưng không báo trước mà chơi bẩn. - Ép nhân viên không có dự án nghỉ clear phép hai tuần, hứa hẹn khi trở lại sẽ có các dự án start. - Hết hạn 2 tuần trên vào chủ nhật sếp chơi trò gởi mail end contract và xóa hết data, account của nhân viên. Không cho nhân viên lên công ty lấy đồ đạc cá nhân. Rất nhiều người là nhân viên lâu năm cũng như cống hiến nhiều cho công ty.