1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu ekino Vietnam

District 5, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
323
  • Anonymous  mạo danh  ( Ờ )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty thì nát, lương ngang bảo vệ, công nhân xí nghiệp. Sau kì performance nhân viên cũ lũ lượt ra đi. Mỗi năm lương tăng tầm 8-10% trên gross, vui vui thì không tăng lương. HR tìm cách dìm hàng để không tăng lương. Sếp thích tuyển sinh viên mới ra trường vì dễ ép lương & còn cừu non Đa số là CMS project Trong công ty đã xuất hiện 1 số thành phần ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng ganh ghét, đố kỵ, tìm cách dìm nhau May còn tamsudev chứ nó block review trên ITviec là đủ hiểu rồi Skill nhân viên tầm trung vì người giỏi đa số đã rời cty