1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Evolable Asia

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
501-1000
433
  • Anonymous  mạo danh  ( MM )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty nên coi lại Ms.Thư kế toán trưởng nha, ko là lụn bại công ty có ngày. Ăn gì mà ăn khiếp tới nỗi ko dám cả nghỉ đẻ cơ đeyyy