1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

Rờ víu Gear Inc.

Hai Ba Trung, Ha Noi
Outsourcing
300+
9

Gởi rờ víu đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com

  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá: Bánh bèo
    10/03/2018 14:33

    đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu