1. Loa loa! Trong một chiều cuối tuần mưa tầm tã, Admin đã quá chén và chạy vào máy chủ... Kết quả là các rờ víu đã ra đi mà không một lời từ biệt!

Rờ víu về công ty Gear Inc.

Hai Ba Trung, Ha Noi
Outsourcing
300+
9
Đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá: Bánh bèo
    10/03/2018 14:33

    đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu đang đọc rì víu