1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu GEM Corporation

Nam Tu Liem, Ha Noi
Outsourcing
51-150
81
  • Anonymous  mạo danh  ( Java dev )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Em đang định apply vào vị trí này, nhưng mà thực sự là em mới chỉ bắt đầu làm Java được 06 tháng, ko biết liệu có được chấp nhận không? https://goo.gl/forms/NIn6UpDgzFKIly6n1