1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
178
  • Anonymous  mạo danh  ( cha thằng Linh )  với tư cách là: cha thằng Linh
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty xạo lồn, ông Boss dê gái chúa, tối ngày đi gạ gái trong công ty để chịch. Công ty nhỏ như cái lỗ mũi mà thằng lồn nào cũng tranh giành nhau. Lương thì đòi giảm. hứa hẹn đủ điều, nói xấu nhân viên, từ thằng Linh với thằng Châu thằng nào cũng xạo lồn hết cỡ. Nhân viên đã ký chính thức sắp nhận tháng 13 thì nó cho nghỉ từ hôm trước báo hôm sau nghỉ luôn để nó không trả lương tháng 13. Công ty thằng boss nào cũng xạo chó hết.