1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
185
  • Anonymous  mạo danh  ( Non spam )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cái trò copy rờ víu ở công ty mình rồi đi past ở công ty khác để tamsudev nghĩ là spam rồi xoá rờ víu đó đi là dơ lắm đó. Làm vậy ảnh hưởng đến công ty khác rồi còn bôi nhoạ danh tiếng của công ti mình nữa. Nên dùng thời gian đó mà sửa lại cái nết của mình trước đi