1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
185
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Xưa thấy có giá trị thì thằng Linh dê nâng bi cho thằng chó Chí Anh mà đá thằng Châu, giờ thằng Chí Anh làm bể dự án, sắp tèo tới nơi hết thì Chí Anh coi như đồ bỏ, thằng Linh bắt đầu nâng bi lại thằng Châu, chưa bao giờ thấy công ty nào có 1 thằng CEO chó như thằng Linh. Vừa dê, vừa keo, vừa chó, innoshit sắp tới ngày tàn rồi Linh ẳng à.