1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
185
  • Anonymous  mạo danh  ( Ma két tơ )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Giám đốc Linh đọc log chat nhân viên, rồi đi nói xấu sau lưng người này đến người khác, "thượng bất chính, hạ tắc loạn" là điều hiển nhiên. Tự gây drama rồi đi thuê người xử lý truyền thông, dọn phốt cty. Giờ đi bày thêm bản tin ITV chẳng ai coi, chi tiền để tạo bộ mặt đẹp nhưng mà đã là phốt thì có xịt dầu thơm cũng dơ. Anh Linh bớt lên đây tự chửi đổng đê !!