1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
185
  • Anonymous  mạo danh  ( Anti )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đã nghỉ công ty được vài tháng nhưng còn liên lạc với vài anh em trong công ty vì như 1 gia đình, nhưng cuối tuần rồi nghe được 1 phốt kinh hoàng, cty tuyển đâu được1 thằng BSE mắt híp chuyên lăm le report dev trong công ty (mà nghe nói nó cũng méo tốt gì), éo biết con cặc gì mà lại thích thể hiện, dẫn đến nhiều biến cố lớn. Đi làm mà gặp mấy thằng ml như vậy chắc đập sớm, nghe đồn nó tên Chí Anh, hay con bò gì đó, nghe nói nó còn bú lồn con HR Manager để cho ra 1 môi trường anti tech mà thằng nào trong công ty cũng chửi như con chó.