1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
185
  • Anonymous  mạo danh  ( Ruby RR )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thấy có job Ruby, Python ngon ăn, lương tới 2500, xin các pro cho một vài ý kiến tham chiếu đi. Mà thấy cũng hơi lạ là PM mà lương max1800, dev mà cao hơn cả PM là thấy ngon rồi, vậy ở đây là Dev lead PM hay sao các chế. Đọc review mà run rẩy muốn tè trong quần rồi.