1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
185
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev culi )  với tư cách là: Lâu 5
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đang làm mà mấy sếp cho người vô sơn sửa tường sao không đe cuối tuần hay ngoài giơ, phòng đã bé mà còn nông nặc mùi sơn. Ngồi làm viẹc hít toàn mùi độc hại