1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu IVS

District 3, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
87
  • Anonymous  mạo danh  ( 3 chữ Hắc )  với tư cách là: Bạn thằng Tân
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lời nói đầu tiên: Nhiệt liệt Chào mừng Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945-02/09/2019). Lời nói tiếp theo: Ak hết rồi. Nghỉ hơn cả năm nay nên không biết review gì hết. Lời nói cuối cùng: Chào thân ái và quyết thắng IFMS Mãi mãi trường tồn - Mãi mãi phồn vinh