1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu IVS

District 3, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
87
  • Anonymous  mạo danh  ( Ngô Chí Hiếu )  với tư cách là: PL
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty CHẤT mà, lưởng bổng tháng nào cũng nhận đầy đủ, thưởng lễ 10%, dịch covid không có xa thải nhân viên. Năm lên lương trung bình tầm 2M ở 10 năm cũng lên dc 20 củ mà.