1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Kaopiz Sofware

Nam Tu Liem, Ha Noi
Outsourcing
51-150
24
  • Anonymous  mạo danh  ( nhà bên kia sông )  với tư cách là: đã vào đâu mà đứng
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    công ty phù hợp với team thanh xuân, hà đông vì đóng ở nơi hơi miền núi. Mong là công ty bò dần vào trung tâm để người bên kia sông apply.