1. Loa loa! Trong một chiều cuối tuần mưa tầm tã, Admin đã quá chén và chạy vào máy chủ... Kết quả là các rờ víu đã ra đi mà không một lời từ biệt!

Rờ víu về công ty LHV Software

District 3, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
33
Đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com
  • Anonymous  mạo danh  ( anomyous )  với tư cách là: developer
    Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Bánh bèo
    13/03/2018 15:16

    Loa loa! Trong một chiều cuối tuần mưa tầm tã, Admin đã quá chén và chạy vào máy chủ... Kết quả là các rờ víu đã ra đi mà không một lời từ biệt!