1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu LINE Corp

Ho Chi Minh
Product
300+
64
  • Anonymous  mạo danh  ( Đủ Để Tin )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương cao, môi trường thoải mái. Thường không bị ép tiến độ. Khi họp phải dùng tiếng anh. Tài liệu thường có 3 ngôn ngữ chính: Anh, Nhật, Hàn. Cơ hội đi công tác ngắn tại Nhật với Hàn cao. Nhưng qui trình làm việc thường chậm.