1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu LINE Corp

Ho Chi Minh
Product
300+
64
  • Anonymous  mạo danh  ( Người nhện )  với tư cách là: Treo ngược trần nhà
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty tạp nham, con mụ HR và đám lính của mụ là đám vô dụng và bất tài nhất cty Còn đám Hàn thì cứ như mấy ông bà nội trên trời rớt xuống, đéo biết mẹ gì mà cứ như là tao giỏi lắm vậy, phán như Thánh, đụ má coi thường người Việt Vào đây xác định cm nó là làm osin công nghệ nhé!!