1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu LINE Corp

Ho Chi Minh
Product
300+
64
  • Anonymous  mạo danh  ( Wow )  với tư cách là: Nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty lương ổn văn phòng đẹp, quy trình hơi cứng được cái có con mẹ dọn văn phòng già rồi chơi nai với người cũ nhưng rất mất dạy với người mới, thằng nào hiền nó đì kín miết luôn :)). làm nhớ đến bộ 3 quyền lực hồi đại học: vệ sinh, giữ xe, bảo vệ :)) Chắc nó nghĩ tao là trung tâm dưa lê đôi mách nên tao có quyền lực nó đéo ý thức được những người lao công làm việc tận tâm sống có văn hóa hơn nó ở Sài gòn này nhiều như thế nào