1. Loa loa! FAQ, đọc điều số 2 và số 4 nha các rì víu ơ!
2. Các bạn HR bớt bớt lại nha, Admin xoá rờ víu cũng mệt!

Rờ víu MISFIT

District 4, Ho Chi Minh
Product
151-300
22

Gởi rờ víu đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com

 • Anonymous  mạo danh  ( fake )  với tư cách là:
  Mức lương:   -  Đánh giá: Bánh bèo
  27/06/2018 11:28

  IT mất nết vô cùng cực, thấy gái mới là phá để lôi mấy nữ xuống nhờ vả - Có 1 đống heo chuyện đi cướp đồ ăn tối của người khác. FUUUUUU!!!! - Deal lương méo cao tí nào - Đeo đồng hồ nhiều cũng mệt - Đánh giá performance review còn dựa nhiều vào cảm tính

 • Anonymous  mạo danh  ( khó nói cực )  với tư cách là:
  Mức lương:   -  Đánh giá: Bánh bèo
  07/06/2018 09:58

  thấy hoành tráng vậy mà deal lương bèo vãi chưa được 50% lương hiện tại

 • Anonymous  mạo danh  ( Một-bạn-nam-cường-công )  với tư cách là: Bên ngoài nhìn vô
  Mức lương: Bèo   -  Đánh giá: Thường thôi
  02/05/2018 20:51

  Ưu: - Có tiền ăn trưa, suất ăn tối - Đồ ăn vặt hịn, vô đây mau mặp - Tập gym free - Ai FA vô đây cúi tuần méo muốn về nhà. Làm, ăn, tập gym, ngủ, repeat - Có khả năng hay đi onsite bên Mẽo nhiều - Đồng hồ đeo đủ 4 chân luôn Khuyết: - IT mất nết vô cùng cực, thấy gái mới là phá để lôi mấy nữ xuống nhờ vả - Có 1 đống heo chuyện đi cướp đồ ăn tối của người khác. FUUUUUU!!!! - Deal lương méo cao tí nào - Đeo đồng hồ nhiều cũng mệt - Đánh giá performance review còn dựa nhiều vào cảm tính

 • Anonymous  mạo danh  ( h )  với tư cách là: ngồi
  Mức lương: Bèo   -  Đánh giá: Thường thôi
  22/04/2018 15:03

  thấy hoành tráng vậy mà deal lương bèo vãi chưa được 50% lương hiện tại

 • Anonymous  mạo danh  ( faker )  với tư cách là: đang tìm việc
  Mức lương: Ngon   -  Đánh giá: Cũng được
  12/03/2018 14:57

  ai làm mobile ở đây rồi cho mình xin ý kiến với

 • Anonymous  mạo danh  ( a )  với tư cách là: b
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Ngon vãi
  04/12/2017 11:40

  ai i japa j o p jd i p qj j l j al j la ja i j qiq j iq j iqj i q