1. Loa loa! Trong một chiều cuối tuần mưa tầm tã, Admin đã quá chén và chạy vào máy chủ... Kết quả là các rờ víu đã ra đi mà không một lời từ biệt!

Rờ víu về công ty MISFIT

District 4, Ho Chi Minh
Product
151-300
17
Đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com
 • Anonymous  mạo danh  ( h )  với tư cách là: ngồi
  Mức lương: Bèo   -  Đánh giá: Thường thôi
  22/04/2018 15:03

  thấy hoành tráng vậy mà deal lương bèo vãi chưa được 50% lương hiện tại

 • Anonymous  mạo danh  ( faker )  với tư cách là: đang tìm việc
  Mức lương: Ngon   -  Đánh giá: Cũng được
  12/03/2018 14:57

  ai làm mobile ở đây rồi cho mình xin ý kiến với

 • Anonymous  mạo danh  ( a )  với tư cách là: b
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Ngon vãi
  04/12/2017 11:40

  ai i japa j o p jd i p qj j l j al j la ja i j qiq j iq j iqj i q