1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NashTech

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
712
  • Anonymous  mạo danh  ( Mạc Khiêm )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    óc độ để từ đó có hướng giải quyết hiệu quả. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chất lượng hệ thống pháp luật trong việc điều chỉnh hành vi vẫn chưa đồng bộ, chỗ thiếu, chỗ thừa cũng là nguyên nhân gây ra những vướng mắc trong quá trình xử lý. Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, UBTVQH đánh giá các cơ quan đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hội nhập, góp phần bảo vệ nhà nước, quyền công dân. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng tuy có giảm nhưng một số loại hình lại tăng, nhất là tội phạm mạng, an ninh quốc gia, ma tuý... Phó Chủ tịch Quốc