1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NashTech

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
749
  • Anonymous  mạo danh  ( Nasher 1 năm )  với tư cách là: dev quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    môi trường ok , lương khá , mỗi tội thưởng hơi ít , nhưng đổi lại giờ giấc thoải mái , sếp vui tính , nice