1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Newstead Technologies Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
10
  • Anonymous  mạo danh  ( apbac2020 )  với tư cách là: SSE
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Năm nay khó khăn Vk ở nhà mới sinh nên sự nghiệp code có phần thụt lùi. Có những lúc rất rất stress nhũng kq cũng chỉ dậm chân tại chỗ. May mà khack hàng hỗ trợ nên mới xong dc task. Dặn với lòng sẽ có dc output tốt hơn