1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
293
  • Anonymous  mạo danh  ( 2 năm ở đây )  với tư cách là: Frontend Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thật ra là công ty outsource. Chính sách công ty là 2 lần review lương / năm và mình đã được tăng 15% mỗi lần nên mình thấy rất OK. Dự án thì tùy vào khách hàng, tùy vào người đứng đầu của bạn nên mình không có ý kiến. Nhưng bạn có thể đổi team hoặc nói chuyện với CEO là anh Vincent. Công ty minh bạch và không hề có đấu đá.