1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
286
  • Anonymous  mạo danh  ( Code dạo )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty pv cũng hên xui thượng vàng hạ cám. Đợt mình pv fullstack gặp thằng tên Bảo vào hỏi lòng vòng, trình độ thì cà tàn mà hỏi cứ như hỏi cung rồi nó nói là nó bận gì đó nên đi ra (shit!!!). Sau đó 1 đứa khác vào tên Trí ăn mặc xuề xòa nhưng được cái hỏi vô trọng tâm, đặt vấn đề rõ ràng, nói chuyện giống dev hơn là thằng đầu Còn lương cứ nhắm khả năng đủ thì lấy cao để nhân sự nó trả giá xuống là vừa, chứ bên đây đống BH không full lương, anh em đòi thấp thì ráng chịu