1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
286
  • Anonymous  mạo danh  ( nguoi di phong van )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    mình xin review công ty phát: 1. về phỏng vấn thì anh Trí phỏng vấn ok, nhưng khi phỏng vấn 3 vòng, khi đã pass vòng cuối rồi còn làm bài tập, nhưng tới vòng phỏng vấn PM và team thì lại phỏng vấn technical, rồi làm bài tập, nhưng lương deal lại bèo. 2. Công ty đăng tuyển thấy suốt năm cũng một vị trí đó, chak ra vào thường xuyên