1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
286
  • Anonymous  mạo danh  ( Ứng viên )  với tư cách là: Giữ xe
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty này hình như không đóng full bảo hiểm (theo ý kiến riêng của mình, công ty nào không đóng full bảo hiểm trước sau gì cũng điếm với bạn). Văn phòng sạch đẹp ở trung tâm, bãi giữ xe bát nháo, đồ ăn mắc.