1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
286
  • Anonymous  mạo danh  ( Hello )  với tư cách là: World
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty càng ngày càng chán, từ team lead đến qc, pm ngồi chơi. Phân chia công việc không đồng đều. Gặp thêm mấy thằng nịnh bợ làm chẳng tới đâu. Qua tết chắc nghỉ.