1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
238
  • Anonymous  mạo danh  ( Code già )  với tư cách là: Đứng chỗ đó
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty nom cũng đc mà gặp thằng hr đầu hói trẻ trâu nói năng ba láp thấy ghét. Chắc vô đây nó dìm cho tối ngày, t chạy