1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
293
  • Anonymous  mạo danh  ( Văn minh lúa nước )  với tư cách là: Sài gòn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Văn hoá cty thích bợ đít mấy thằng tây nhỉ, không nói khách hàng nhưng nhân viên người nước ngoài cũng được tôn trọng hơn, nhất là đám hr lại bảo tao nói ko đúng đi :)