1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
293
  • Anonymous  mạo danh  ( Con phò NFQ sinh tháng 9 )  với tư cách là: La liếm mặt dày
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đọc các review negative thấy thực sự là đúng không trượt phát nào. Đến Danh heo được lên chức line manager mà còn nghỉ thì hiểu là có rất nhiều vấn đề. Các bạn có phỏng vấn vào đây nên né các nhân vật đã được review nhé.