1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
307
  • Anonymous  mạo danh  ( T )  với tư cách là: Đứng mần xu chiêng
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Phong cách trẻ trâu xi teen. Nhiều thằng làm không làm suốt ngày qua phòng hr bú buồi bú bím. Pantry nhỏ mà bắt 200 người vào ăn tiệc, thật y như đám lợn đang ăn cám.