1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
311
  • Anonymous  mạo danh  ( Nản )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nfq giờ toàn drama, anh em phần đông chán nản. Văn phòng co lại còn 1 mẩu. Người muốn lên vp ngồi thì ko có chỗ, người muốn wfh thì bị ép lên, lúc lên lúc nghỉ, cũng chả ép được. Hoàn toàn mất spirit, tụt mút