1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
311
  • Anonymous  mạo danh  ( Ứng viên từng đi pv )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    đi phỏng vấn 3 lần, lần nào cũng cười tươi và bảo em ok đấy. Kết là em không qualified, phỏng vấn để nắm tình hình lương lậu thị trường IT thôi chứ không tuyển. Mail hỏi tại sao không nói gì về kết quả thì cũng ko nói