1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
336
  • Anonymous  mạo danh  ( Cherry )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    PM toàn đọc báo chơi game, leader thì gà. Một bọn thích đè đầu cưỡi cổ nhân viên. Devops thì ngu vãi lìn. Thằng Khang, Chung là những thằng lười biếng, thích đùn đẩy việc cho người khác. Ăn ở như vậy không sống lâu đâu. Để xem đợt này sao. Không được thì giải tán luôn.