1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
341
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ở đâu ra mà xét tăng lương ngon, benefit khá. Đợt trước covid không tăng. Đợt này tăng rất tệ giống như chỉ tăng cho có mà thôi. PM kiếm đủ chuyện dìm hàng để hạ điểm xuống thấp không phải tăng lương. 1 số TL hoặc key member ăn hiếp thành viên khác trong team. Thực sự đây chỉ là 1 nơi làm tạm thời chứ không làm lâu dài được.