1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
348
  • Anonymous  mạo danh  ( Ứng viên )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đi phỏng vấn gặp 1 bạn trẻ tuổi không nhớ tên. Ban đầu cũng ok nhưng dần đần thái độ thay đổi. Thấy khó chịu, tỏ ra thượng đẳng, khinh thường ứng viên. Không biết trình bạn đến đâu mà bạn phải làm như vậy. Cảm thấy tiếc 3h bỏ ra để đi pv ở đây. Không bao giờ quay lại.